Atlantis 2050

Atlantis 2050 – Samen werken aan de stad van de toekomst. Wat is de impact van nieuwe technologie op de manier waarop wij in de toekomst leven? Wat zijn oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar wij in de toekomst mee te maken krijgen?

Dit door Topsector Water geïnitieerde project moet een project worden waarin verschillende Topsectoren samen werken aan de stad van de toekomst. Een project waarin ministeries, bedrijven en kennisinstituten samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar wij in de (nabije) toekomst mee te maken krijgen.

Draagvlak

Fodis is gevraagd mee te denken om dit project vanaf het begin af aan te ondersteunen in strategie en content waarmee draagvlak wordt gecreëerd binnen verschillende topsectoren, bedrijven en ministeries. Want alleen door allemaal onze bijdrage te leveren kan het uiteindelijke doel van dit project worden gerealiseerd.

Een van de eerste manieren om draagvlak te genereren is het aan het woord laten van visionairs die anderen kunnen inspireren en uitdagen om ook mee te denken.

Door vanuit verschillende vakgebieden dezelfde vragen te beantwoorden hebben we laten zien dat een bijdrage vanuit ieder vakgebied nodig is om de maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Alleen door samenwerken en het doorbreken van bestaande bestuurlijke systemen zullen wij in staat zijn om de stad van de toekomst te ontwikkelen.